picture

Digitalní makléř

Digitální ekonomika a společnost – Digitální makléř s MBA (Bc. + MBA)

Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika (Ing.)

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

Pracovní pozice, ve kterých se mohou absolventi Digitální makléř uplatnit

 • Realitní makléř – zkouška odborné způsobilosti i MBA
 • Business development manager
 • Majitel realitní kanceláře
 • Specialista na elektronické aukce nemovitostí
 • Manažer investic a akvizic v realitách

CO NABÍZÍ STUDIUM PROGRAMU DIGITÁLNÍ MAKLÉŘ S MBA?

Staň se digitálním specialistou podniku služeb. Nauč se využít digitalizaci v různých aktivitách firem a institucí zaměřených na služby. Bakalářský studijní program Digitální makléř s MBA se stane tvým průvodcem v oblasti realit. Realitní zaměření na aspetky právní, stavební, obchodní, marketingové, finanční ti zaručí maximální informace a znalosti z tohoto oboru v propojení s novými technologiemi a digitalizací. Také se dozvíš o nových trendech a budoucnosti v této oblasti a budeš u toho jako první!

Pokud budeš chtít jít dále, tak pro tebe máme i navazující magisterský studijní program Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika, která tě seznámí s příležitostmi v nových profesích na trhu, které se zaměřují na využití nových informačních nástrojů.

pictogram

Digitalizace ekonomiky a společnosti

Zajímá Tě digitální společnost a její jednotlivé segmenty včetně realit. Co se ve společnosti změnilo a bude měnit s rozvojem digitalizace. Jaké jsou principy zavádění digitalizace do podniků a nových realitních trendů a kdo je provádí. Co je sdílená ekonomika a její konkrétní formy, včetně modelu digitální zralosti podniků. A na závěr Průmysl 4.0 a jeho vliv na budoucnost ekonomiky.

pictogram

Stavby a budovy

Stavby a budovy řeší celý proces stavebního minima, včetně základních prvků staveb, projektů, územních plánů skrytých vad a co byl měl makléř znát

pictogram

Ceny a hodnoty realit

Ceny a hodnoty realit řeší problematiku cenové tvorby nabídek dle cenových map, nových systémů a teoretických a praktických ukázek cenotvorby.

pictogram

Realitní právo

Realitní právo řeší problematiku katastru nemovitostí v praxi, jak bezpečně uzavírat smlouvy při prodeji a koupi nemovitých věcí věcná břemena, skryté vady a další realitní problematiku.

pictogram

Činnost realitního zprostředkovatele

Činnost realitního zprostředkovatele řeší problematiku celého procesu realitního obchodu a procesu získání klientů a zakázek včetně úskalí a praktických ukázek.

pictogram

Nové trendy v realitách

Nové trendy v realitách řeší novinky a možnosti propagace realit díky novým technologiím jako virtuální reality, 3D vizualizací, videoprohlídek a dalších trendových a online nástrojů.

Super do praxe realitního makléře a jeho digitalizace. Realitní zaměření na právní aspekty, stavební, obchodní, marketingové, finanční ti zaručí maximální informace a znalosti z tohoto oboru s propojením nových technologií a digitalizace. Také se dozvíš o nových trendech a budoucnosti a být jedni první u toho!

Jaký titul získám ?

pictogram

Rozšiř své obzory a vědomosti v moderní oblasti Digitální ekonomiky. Studuj program, který je IN!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Možnost absolvování Zkoušky odborné způsobilosti a získání certifikace s potvrzením Ministerstvem pro místní rozvoj již ve druhém ročníku. Zkouška odborné způsobilosti ti zaručí vykonávat činnost realitního zprostředkovatele dle nové vázáné živnosti Realitní zprostředkovatel
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Bc.
Zobrazit studijní plán
pictogram

Studium je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků s praktickými dovednostmi pro výkon profese Realitního makléře.

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce
 • Výuka probíhá formou 6 povinně volitelných modulů, které vyučují odborníci z praxe
 • Absolventi získají titul MBA

Kde se uplatním ?

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia „Digitální ekonomika a společnost“ v prezenční a kombinované formě studia je připraven na výkon středních manažerských funkcí v sektoru v širokém spektru organizací podnikatelských, neziskových i v institucích státní a veřejné správy, v České republice, Evropské Unii i třetích zemích a je schopen přizpůsobit se změnám na trhu a ovlivňovat výsledky, za které je odpovědný.

Zaručí ti možnost založit vlastní realitní kancelář a nastartuje ti profesionální kariéru. Nebo ti zajistí nové informace a doplnění informací a managerských dovedností a naučí tě používat nové trendy v realitním světě.

ico
ico
ico
ico

Podnikatelský sektor

 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech a realitních nebo developerských firem,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci a reality, development,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích a realitních kanceláří nebo developerských společnostech

Ve státní a veřejné správě

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu „Digitální ekonomika a společnost“ v prezenční formě studia je připraven na pozice státního zaměstnance a představeného dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o státní službě“) a v souladu s nařízením vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby v těchto oborech služby:

 • koordinace digitalizačních agend,
 • ekonomika, účetnictví, finance,
 • audit digitální zralosti společností,
 • zaměstnanost,
 • pracovněprávní vztahy,
 • krizové řízení,
 • systém veřejné a regionální správy

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná

pictogram
 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu.
 • Povinnou praxi a téma své závěrečné práce (Bc., Ing.) můžeš spojit se svým zaměstnáním.

Kde můžu studovat ?

Studijní program Digitální ekonomika a společnost – Digitální makléř s MBA můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici na Panevropské univerzitě – soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2024) si můžeš podat od 1.12.2023 – 30.9.2024
 • Přihlášku můžeš podat písemně na adresu výukového pracoviště, nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy.

Digitální ekonomika a společnost – Digitální makléř s MBA (Bc. + MBA)

Délka studia: standardně 3 roky

Absolvent získává titul Bc.

Možnost studia: prezenční

Výše školného: 79 000,- / rok nebo 43 450,- / semestr

Podej přihlášku na bc. ico ico

NEJVĚTŠÍ PŘIDANÁ HODNOTA TOHOTO STUDIJNÍHO PROGRAMu?

Zaměření na sektor služeb, speciálně oblasti digitálních kompetencí ve státním, veřejném a privátním sektoru a realitním sektoru. Pro absolventy se otevírají další profesní možnosti:

 • získání titulu Bc. + MBA
 • možnost pokračování na NMgr. studium (Ing.)
 • možnost absolvování Zkoušky odborné způsobilosti a získání certifikace s potvrzením Ministerstvem pro místní rozvoj již ve druhém ročníku. Zkouška odborné způsobilosti ti zaručí vykonávat činnost realitního zprostředkovatele dle nové vázáné živnosti Realitní zprostředkovatel
 • řízení e-governmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) - pozice referenta oblasti e-governmentu, realitní kanceláře, developerské firmy, správcovské firmy a další
 • personální práce (personalistika, včetně vedoucích pozic) - pozice personalista v realitním oboru a nejen v něm
 • ekonomika - pozice ekonom se znalostí digitální ekonomiky,
 • oblasti řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend v realitních a developerských kancelářích
 • projektové řízení - projektový manažer digitalizačních projektů v realitách
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích zaměřené na reality a development
pictogram

V čem jsme jiní než podobné obory?

 • Jedinečný studijní program mezi VŠ. Tento studijní program tak jako první v České republice komplexně seznamuje studenty s předměty, které aktuálně vyžadují pozice na úřadech a v privátním sektoru. Tyto pozice jsou vyhledávané a s touto komplexní aprobací budou absolventi ve veřejné správě jedineční, neboť na jiných vysokých školách se zatím v této komplexní a systémové podobě nevyučují.
 • Perspektivní. Digitalizace je trend a budoucnost. (Industrie 4.0, nové distribuční modely založené na on-line platformách (e-shopy, sdílená ekonomika), intenzivní vývoj autonomních řídicích systémů). Tyto světové trendy v oblasti digitalizace se již realizují ve výrobních podnicích (některé závody v zahraničním vlastnictví /např. Siemens/), car- nebo bike- sharing, postupné aplikace v rámci tzv. smart-cities).
 • Propojení s praxí a případovými studiemi řešenými na naší škole. Například studie z oblasti sdílené ekonomiky (UBER, AIRBNB) a projekty aplikovaného výzkumu realizované v rámci výuky. Získáte teoretické i praktické informace z realitního oboru

Podívejte se na další studijní programy, které nabízíme